Arbeta i USA

De två vanligaste frågorna jag får från folk som skriver till mig via bloggen är att man träffat en amerikan/amerikanska och skall gifta sig eller att man vill flytta till och arbeta i USA.

Det finns redan en hel del information här på bloggen om båda ämnena men jag svarar så gott jag kan på emailen. Frågan om arbete handlar oftast om att man vill flytta till USA och arbeta här och hur skall man då gå tillväga. Det tål att upprepas - man måste i de allra flesta fall vara godkänd innan man kan komma hit och arbeta. Det finns vissa undantag men de går jag inte in på här eftersom det berör folk som redan är här med andra slags visum.

USA fungerar inte som EU där man relativt fritt kan flytta mellan länderna och till och med flytta innan man har ett arbete. USA fungerar inte så. Jag kan inte nog upprepa detta. Och att komma hit och jobba svart? Gör inte det! Upptäcks det blir man oftast hemskickad och utestängd från USA under lång tid. Kanske 5-10 år.

Man måste ha antingen ett arbetsvisum eller ett så kallat green card för att kunna bo här och arbeta mera permanent. Andra slags visum ger en begränsad tid för eventuellt arbete eller studier.

Arbetsvisum kräver i de allra flesta fall universitetsutbildning och speciella kunskaper som en arbetsgivare efterfrågar. Man kan alltså INTE få ett arbetsvisum för att jobba på restaurang eller i en affär.
Det kan även finnas en möjlighet att få ett arbetsvisum om man arbetar inom ett företag i Sverige som har kontor i USA och man kan få en "transfer" till det amerikanska kontoret.

Green card (eller grönt kort) kan man få genom i huvudsak fyra olika vägar:

1) Genom att gifta sig med en amerikansk medborgare, eller
2) Vinna ett kort i det "lotteri" som den amerikanska staten anordnar varje år. Se upp för företag som tar betalt för att hjälpa till. Det officiella lotteriet anordnas av den amerikanska staten och är GRATIS.
Den här hemsidan ger information om lotteriet:
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/entry.html
3) Eller att man har haft ett arbetsvisum som "omvandlas" till ett green card, eller
4) Om man har mycket pengar (rör sig om ca 0,5-1 miljon dollar) som man kan investera i ett amerikanskt företag

Det är mycket svårt att lagligt kunna flytta till USA och bo här permanent. Om man hör till EU är det en lättare väg att gå än att flytta till USA.