Saturday, November 25, 2006

Svenskar i Världen


När jag flyttade till USA kom jag i kontakt med en svensk organisation som heter Svenskar i Världen. Den finns till för de ca 400.000 svenskar som bor i utlandet men också för de svenskar som är på väg att flytta utomlands. Man kan gå med som betalande medlem och får då tillgång till hjälp från olika experter och även en tidning som ges ut 4 gånger per år. Idag har Svenskar i Världen en hemsida som är välbesökt. Det finns ett diskussionsforum och olika klubbar där utlandssvenskar och svenskar som är intresserade av att flytta utomlands kan utbyta erfarenheter. Det finns en stor kunskap inom detta forum som kan vara ovärderlig för blivande utlandssvenskar men även för de svenskar som redan bor utomlands.

Svenskar i Världen har gett ut två handböcker som jag verkligen kan rekommendera:

Jag har läst båda böckerna och de ger läsaren all den praktiska information man behöver för att kunna flytta utomlands och senare även flytta tillbaka till Sverige.

Det böckerna inte talar så mycket om är hur det känns att att flytta från sitt hemland och de utmaningar man kan ställas inför när man väl kommit till sin nya bostad i utlandet. Den delen kan man få mer inblick i på Svenskar i Världens hemsida och även de bloggar som idag finns och skrivs av svenskar som bor utomlands.

Svenskar i Världens hemsida

No comments: